شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 18


شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 18


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 18
شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 18
• زمان : 00:26:33
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
70 out of 100 based on 70 user ratings 670 reviews

@