شرح دیوان حافظ - ساقیا برخیز و درده جام را - قسمت 5


شرح دیوان حافظ - ساقیا برخیز و درده جام را - قسمت 5


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ساقیا برخیز و درده جام را - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - ساقیا برخیز و درده جام را - قسمت 5
• زمان : 00:25:21
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
56 out of 100 based on 21 user ratings 946 reviews

@