شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 7


شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 7


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 7
شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 7
• زمان : 00:26:28
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
68 out of 100 based on 23 user ratings 598 reviews

@