شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 11


شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 11


/ کليپ شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 11
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 11
• زمان : 00:27:18
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
72 out of 100 based on 52 user ratings 702 reviews

@