شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 15


شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 15


/ کليپ شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 15
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 15
• زمان : 00:26:49
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
50 out of 100 based on 55 user ratings 1180 reviews

@