شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 15


شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 15


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 15
شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 15
• زمان : 00:23:47
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
56 out of 100 based on 31 user ratings 406 reviews

@