شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 18


شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 18


/ کليپ شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 18
شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 18
• زمان : 00:20:44
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
62 out of 100 based on 57 user ratings 832 reviews

@