شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 9


شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 9


/ کليپ شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 9
شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 9
• زمان : 00:21:15
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
68 out of 100 based on 33 user ratings 58 reviews

@