شرح دیوان حافظ - ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست - قسمت 5


شرح دیوان حافظ - ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست - قسمت 5


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست - قسمت 5
• زمان : 00:20:23
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
74 out of 100 based on 59 user ratings 484 reviews

@