شرح دیوان حافظ - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - قسمت 8


شرح دیوان حافظ - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - قسمت 8


/ کليپ شرح دیوان حافظ - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - قسمت 8
شرح دیوان حافظ - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - قسمت 8
• زمان : 00:21:12
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
50 out of 100 based on 35 user ratings 910 reviews

@