شرح دیوان حافظ - شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست - قسمت 10


شرح دیوان حافظ - شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست - قسمت 10


/ کليپ شرح دیوان حافظ - شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست - قسمت 10
شرح دیوان حافظ - شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست - قسمت 10
• زمان : 00:22:09
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
62 out of 100 based on 37 user ratings 562 reviews

@