شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 3


شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 3


/ کليپ شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 3
• زمان : 00:18:57
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
56 out of 100 based on 41 user ratings 1066 reviews

@