شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 4


شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 4


/ کليپ شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 4
• زمان : 00:20:59
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
62 out of 100 based on 17 user ratings 292 reviews

@