شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 8


شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 8


/ کليپ شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 8
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 8
• زمان : 00:21:28
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
68 out of 100 based on 43 user ratings 718 reviews

@