شرح دیوان حافظ - تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست - قسمت 12


شرح دیوان حافظ - تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست - قسمت 12


/ کليپ شرح دیوان حافظ - تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست - قسمت 12
شرح دیوان حافظ - تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست - قسمت 12
• زمان : 00:21:01
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
94 out of 100 based on 44 user ratings 1294 reviews

@