شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 15


شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 15


/ کليپ شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 15
شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 15
• زمان : 00:19:03
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
50 out of 100 based on 45 user ratings 370 reviews

@