شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 10


شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 10


/ کليپ شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 10
شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 10
• زمان : 00:19:43
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
56 out of 100 based on 21 user ratings 796 reviews

@