شرح دیوان حافظ - المنه لله که در میکده باز است - قسمت 3


شرح دیوان حافظ - المنه لله که در میکده باز است - قسمت 3


/ کليپ شرح دیوان حافظ - المنه لله که در میکده باز است - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - المنه لله که در میکده باز است - قسمت 3
• زمان : 00:25:11
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
62 out of 100 based on 47 user ratings 1222 reviews

@