شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 16


شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 16


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 16
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 16
• زمان : 00:19:41
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
74 out of 100 based on 49 user ratings 874 reviews

@