شرح دیوان حافظ - غزل الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها - قسمت 1


شرح دیوان حافظ - غزل الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها - قسمت 1


/ کليپ شرح دیوان حافظ - غزل الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - غزل الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها - قسمت 1
• زمان : 00:18:47
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 1: الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها ...

شنبه، 3
50 out of 100 based on 25 user ratings 850 reviews

@