شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 8


شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 8


/ کليپ شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 8
شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 8
• زمان : 00:20:21
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 3: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را ...

شنبه، 3
56 out of 100 based on 51 user ratings 76 reviews

@