شرح دیوان حافظ - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را - قسمت 11


شرح دیوان حافظ - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را - قسمت 11


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را - قسمت 11
شرح دیوان حافظ - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را - قسمت 11
• زمان : 00:21:12
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 4: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را ...

شنبه، 3
62 out of 100 based on 27 user ratings 502 reviews

@