شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 14


شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 14


/ کليپ شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 14
شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 14
• زمان : 00:18:30
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 5: دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را ...

شنبه، 3
68 out of 100 based on 53 user ratings 928 reviews

@