حجة الاسلام مسعود عالی-شکر گذاری از مقام والای مومنین


حجة الاسلام مسعود عالی-شکر گذاری از مقام والای مومنین


/ کليپ حجة الاسلام مسعود عالی-شکر گذاری از مقام والای مومنین
حجة الاسلام مسعود عالی-شکر گذاری از مقام والای مومنین
• زمان : 42:13
حجة الاسلام مسعود عالی-شکر گذاری از مقام والای مومنین

سه‌شنبه، 19
56 out of 100 based on 41 user ratings 1216 reviews

حجة الاسلام ماندگاری-انصارالحسین الگوی انصارالمهدی (محرم 92 جلسه اول-صوتی)
حجة الاسلام ماندگاری-انصارالحسین الگوی انصارالمهدی (محرم 92 جلسه اول-تصویری)
حجت الاسلام عالی-بصیرت عاشورائی و فرهنگ حسینی-جلسه دوم(محرم 1391 هیئت رزمندگان اصفهان-صوتی)
حجت الاسلام عالی-بصیرت عاشورائی و فرهنگ حسینی-جلسه دوم(محرم 1391 هیئت رزمندگان اصفهان-تصویری)
حجت الاسلام محمد جعفر طبسی-تفسیر الی الأمر در بیان رسول اکرم (ص)
حجت الاسلام عالی-بصیرت عاشورائی و سلوک حسینی-جلسه سوم(محرم 1391 هیئت رزمندگان اصفهان-صوتی)
حجت الاسلام عالی-بصیرت عاشورائی و سلوک حسینی-جلسه سوم(محرم 1391 هیئت رزمندگان اصفهان-تصویری)
آیت الله علم الهدی-عاشورا نمایشگاه غیرت دینی (محرم الحرام1392-صوتی)
آیت الله علم الهدی-عاشورا نمایشگاه غیرت دینی (محرم الحرام1392-تصویری)
حجة الاسلام مومنی-رسیدن به عبودیت و بندگی از رهگذر سید الشهداء (ع) (محرم 92/08/15 جلسه سوم-صوتی)
حجة الاسلام مومنی-رسیدن به عبودیت و بندگی از رهگذر سید الشهداء (ع) (محرم 92/08/15 جلسه سوم-تصویری)
حجة الاسلام سید محمدمهدی میرباقری (رزقهای عاشورای امام حسین (ع) و گریه و بکاء بر سید الشهداء-محرم 1392/08/17 -صوتی)
حجة الاسلام سید محمدمهدی میرباقری (رزقهای عاشورای امام حسین (ع) و گریه و بکاء بر سید الشهداء-محرم 1392/08/17 -تصویری)
حجت الاسلام عالی-بصیرت عاشورائی و سلوک حسینی-جلسه چهارم(محرم 1391 هیئت رزمندگان اصفهان-صوتی)
*
@