دکتر حسین خیراندیش-بررسی انواع آلرژی


دکتر حسین خیراندیش-بررسی انواع آلرژی


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-بررسی انواع آلرژی
دکتر حسین خیراندیش-بررسی انواع آلرژی
• زمان : 00:49:17
موضوع جلسه: نکاتی در تجویز دارو و استفاده از سرکنگبین در غلبه اخلاط مختلف

چهارشنبه، 13
50 out of 100 based on 35 user ratings 1060 reviews

@