دکتر حسین خیراندیش-درمان لکنت زبان


دکتر حسین خیراندیش-درمان لکنت زبان


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-درمان لکنت زبان
دکتر حسین خیراندیش-درمان لکنت زبان
• زمان : 00:02:01
دانلود مجموعه مباحث تغذیه و درمان در طب ایرانی و اسلامی استاد دکتر حسین خیراندیش به صورت تقطیع شده از برنامه صبح بیداری تاریخ 20 مهر 1390

پنجشنبه، 1
56 out of 100 based on 21 user ratings 346 reviews

نشان صبح34-معرفت امام-بیانات شیخ کلینی(اصل یمانی از مسلمات است)
نشان صبح33-بررسی روایات مهدویت-مشخصات یمانی(باب النادر مجلسی)
نشان صبح35-معرفت امام-روایت مثبت بودن چهره یمانی از امام صادق(ع) در کتاب مختصر ارشاد الرجعه
نشان صبح36-بررسی روایات مهدویت-بررسی معجم از کعب الاحوار
نشان صبح37-بررسی روایات مهدویت-اسرائیلیات در روایات کعب الاحوار
نشان صبح38-بررسی روایات مهدویت-درستی یا نادرستی روایات کعب الاحوار
نشان صبح39-بررسی روایات کعب-بررسی75روایت کعب در قسمت نبوی معجم
نشان صبح42-بررسی روایات کعب-روایت نعمانی در کتاب الغیبه
نشان صبح40-بررسی روایات کعب-برداشت از یهود (تجسیم و تشبیه)
نشان صبح43-روایات مربوط به یمانی-روایت علامه مجلسی
نشان صبح41-بررسی روایات کعب- روایت ابن المنادی ، مرسل یا مسند
نشان صبح44-روایات مربوط به یمانی-روایت دانی در کتاب سنن وارده جلد 5 صفحه1089
نشان صبح45-روایات مربوط به یمانی-استدراک بر روایت فلاح السائل
نشان صبح46-روایات مربوط به یمانی-حدیث امام باقر(ع) در تایید یمانی
*
@