دکتر حسین خیراندیش-روش فاصله گرفتن از سیگار


دکتر حسین خیراندیش-روش فاصله گرفتن از سیگار


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-روش فاصله گرفتن از سیگار
دکتر حسین خیراندیش-روش فاصله گرفتن از سیگار
• زمان : 00:01:59
دانلود مجموعه مباحث تغذیه و درمان در طب ایرانی و اسلامی استاد دکتر حسین خیراندیش به صورت تقطیع شده از برنامه صبح بیداری تاریخ 27 مهر 1390

پنجشنبه، 1
62 out of 100 based on 47 user ratings 772 reviews

@