دکتر حسین خیراندیش-خواص سیب


دکتر حسین خیراندیش-خواص سیب


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-خواص سیب
دکتر حسین خیراندیش-خواص سیب
• زمان : 00:02:11
دانلود مجموعه مباحث تغذیه و درمان در طب ایرانی و اسلامی استاد دکتر حسین خیراندیش به صورت تقطیع شده از برنامه صبح بیداری تاریخ 11 آبان 1390

پنجشنبه، 1
68 out of 100 based on 23 user ratings 1198 reviews

@