دکتر حسین خیراندیش-درمان انواع لکنت زبان


دکتر حسین خیراندیش-درمان انواع لکنت زبان


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-درمان انواع لکنت زبان
دکتر حسین خیراندیش-درمان انواع لکنت زبان
• زمان : 00:03:51
دانلود مجموعه مباحث تغذیه و درمان در طب ایرانی و اسلامی استاد دکتر حسین خیراندیش به صورت تقطیع شده از برنامه صبح بیداری تاریخ 11 آبان 1390

پنجشنبه، 1
94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews

@