در راه خدا چقدر باید تلاش کرد؟(سخنرانی مرحوم آیت الله مشکینی در حضور رهبر معظم انقلاب)


در راه خدا چقدر باید تلاش کرد؟(سخنرانی مرحوم آیت الله مشکینی در حضور رهبر معظم انقلاب)


/ کليپ در راه خدا چقدر باید تلاش کرد؟(سخنرانی مرحوم آیت الله مشکینی در حضور رهبر معظم انقلاب)
در راه خدا چقدر باید تلاش کرد؟(سخنرانی مرحوم آیت الله مشکینی در حضور رهبر معظم انقلاب)
• زمان : 22:49
در راه خدا چقدر باید تلاش کرد؟(سخنرانی مرحوم آیت الله مشکینی در حضور رهبر معظم انقلاب)

يکشنبه، 12
94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews

@