دکتر ولی الله نقی پور فر - چگونگی احضار روح


دکتر ولی الله نقی پور فر - چگونگی احضار روح


/ کليپ دکتر ولی الله نقی پور فر - چگونگی احضار روح
دکتر ولی الله نقی پور فر - چگونگی احضار روح
• زمان : 01:45
مجموعه مباحث کارشناسی حجة الاسلام دکتر ولی الله نقی پور فر پیرامون مسائل رفتارشناسی اجتماعی در مورد جن و پدیده جن گیری ، رمالی ، کف بینی ، فالگیری ، احضار روح ، جادوگری و احضار جن در برنامه پندار2 از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران

يکشنبه، 12
56 out of 100 based on 31 user ratings 556 reviews

@