بيان آن كه هر كس را نرسد مثل آوردن خاصه در كار الهى


بيان آن كه هر كس را نرسد مثل آوردن خاصه در كار الهى


/ کليپ بيان آن كه هر كس را نرسد مثل آوردن خاصه در كار الهى
بيان آن كه هر كس را نرسد مثل آوردن خاصه در كار الهى
• زمان : 1:51
بيان آن كه هر كس را نرسد مثل آوردن خاصه در كار الهى‏/ دفتر سوم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با صدای گوینده رادیو امیر نوری

يکشنبه، 8
50 out of 100 based on 15 user ratings 940 reviews

@