وصيت كردن پيغامبر مر آن بيمار را


وصيت كردن پيغامبر مر آن بيمار را


/ کليپ وصيت كردن پيغامبر مر آن بيمار را
وصيت كردن پيغامبر مر آن بيمار را
• زمان : 8:31
وصيت كردن پيغامبر صلى اللَّه عليه و آله مر آن بيمار را و دعا آموزانيدنش‏/ دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با صدای گوینده رادیو امیر نوری

پنجشنبه، 5
62 out of 100 based on 27 user ratings 802 reviews

@