فرمودن والى آن مرد را ...


فرمودن والى آن مرد را ...


/ کليپ فرمودن والى آن مرد را ...
فرمودن والى آن مرد را ...
• زمان : 7:29
فرمودن والى آن مرد را كه اين خار بن را كه نشانده‏اى بر سر راه بر كن‏/ دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با صدای گوینده رادیو امیر نوری

پنجشنبه، 5
74 out of 100 based on 29 user ratings 454 reviews

@