سؤال كردن آن كافر از امير المؤمنين


سؤال كردن آن كافر از امير المؤمنين


/ کليپ سؤال كردن آن كافر از امير المؤمنين
سؤال كردن آن كافر از امير المؤمنين
• زمان : 2:25
سؤال كردن آن كافر از امير المؤمنين على عليه السلام كه بر چون منى مظفر شدى شمشير را از دست چون انداختى‏

سه‌شنبه، 17
68 out of 100 based on 53 user ratings 928 reviews

@