هادی جان فدا - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - رمضان 1390 - تصویری


هادی جان فدا - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - رمضان 1390 - تصویری


/ کليپ هادی جان فدا - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - رمضان 1390 - تصویری
هادی جان فدا - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - رمضان 1390 - تصویری
• زمان : 02:32
ديدار شاعران آييني با رهبر معظم انقلاب اسلامي 25 خرداد 1390

دوشنبه، 30
62 out of 100 based on 27 user ratings 652 reviews

@