ترسانيدن شخصى زاهد را


ترسانيدن شخصى زاهد را


/ کليپ ترسانيدن شخصى زاهد را
ترسانيدن شخصى زاهد را
• زمان : 2:16
ترسانيدن شخصى زاهد را كه كم گرى تا كور نشوى‏/ دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با صدای گوینده رادیو امیر نوری

پنجشنبه، 5
50 out of 100 based on 55 user ratings 880 reviews

@