بيز حسين بن علي نين يولونون عاشقيخ ...


بيز حسين بن علي نين يولونون عاشقيخ ...


/ کليپ بيز حسين بن علي نين يولونون عاشقيخ ...
بيز حسين بن علي نين يولونون عاشقيخ ...
• زمان : 00:13:27
اشعار آئینی؛ شعرخوانی استاد ولی الله کلامی زنجانی پیرامون اباعبدالله الحسین به زبان ترکی، شب چهارم محرم 1389

جمعه، 25
94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews

@