مشاور گرامی چندی پیش به طور اتفاقی نگاهی به کتاب های دوره ابتدایی می انداختم
گرد چیست؟ چه کسانی دور میز می نشینند؟ ن
شاهنامه فردوسی از بیت 500 تا 550 را اگر امکان دارد برایم ارسال نمائید . با
بدانم که چه کسی اولین شکل خط فارسی را ابداع کرد ؟2ـنگار گری چیست لطفا توضیح
آیا این جمله از نظر دستور زبان فارسی صحیح میباشد؟ " نکنه امشب
از حضورتان داشتم؛ آیا فعلی که در زیر صرف شده، در دستورزبان وفسی تعریف
بررسی خواص و دوام بتن‌های ساخته شده از پوست برنج سوخت
روش طراحی و احداث تکنیک دریاپای در سازه‌های دریا
مطالعه آزمایش رفتار شمع‌های فلزی تحت بار جانبی در داخل خاکهای‌دانه‌ا
مطالعه آزمایشی رفتار شمعهای فلزی تحت بار قائم در داخل خاکهای‌دانه‌ای
طرح پی و پایدار نمودن خاک در ساحل دریا با استفاده از روش‌اجزاء محدو
آنالیز قابهای دو بعدی با اسفتاده از اعضاء غیر منشوری برای‌تیرها و ستونها
بررسی روش اطریشی در تونل با استفاده از مدلهای غیر خطی
بررسی دوام بتن در حاشیه خلیج‌فارس (منطقه بندرعباس) و مطالعه‌خوردگی فولاد
بررسی اثرات ترک در پایداری سدهای بتنی قوس
بررسی رفتار صفحه ستونها تحت بارگذاری کلی


با سلام
لف و نشر چیست؟
متشکرم
پاسخ :
دوست خوبم.سلام.


با عرض ژوزش از تاخیری که در جواب دادن پیش آمد.


آرایه لف و نشر وقتی ایجاد میشود که در یک جمله یا مصراع چند چیز نام برده میشوند و در جمله یا مصراع بعدی در خصوص اونها توضیحی داده میشود.


اطلاعاتی رادرباره ی ابوالقاسم عارف قزوی
مثلا با قیچی و سوزن بریدم و دوختم.


ابیاتی می خواستم که با "ژ" و "ق" شروع شود و هم چنین ابیاتی که با "ژ" و "چ" و
در این مثال ساده- والبته غیر ادبی- میبینیم که قیچی با بریدن و سوزن با دوختن مرتبط هست.


نباشید.من دانش آموز دوره ی پیش دانشگاهی رشته انسانی هستم و سال بعد کنکور
به این نوع از لف و نشر لف و نشر مرتب فرموده میشود که توضیحات به ترتیب بیان شده هست.


وقایح را می خواستم که در فرهنگ لغت دهخدا باشد و همراه با دلایل که اثبات
خوب هست بدانیم که لف و نشر در لغت به معنای جمع کردن و پراکندن هست.

ی ناصر خسرو به صورت
نوع دیگری از لف و نشر که به اون مشوش فرموده میشود وقتی هست که توضیحات به ترتیب بیان نشده باشند.


خواستم در مورد شاعر بزرگمون حافظ بهم سایت یا مطلبی در حد 15 صفحه بدین. ممنون
مثلا با قیچی و سوزن دوختم و بریدم.
بریا دیدن توضیحات و مثالهای بیشتر میتوانید به کتاب آرایه های ادبی و معانی و بیان مراجعه نماییدو
منتظر سوالات خوبتان هستم.شاد و سربلند باشید.84 out of 100 based on 84 user ratings 1134 reviews

@