دارم سه سال و پنج ماهه بسیارباهوش وبازی گوش باهم سن وسال های خودش به سختی

دارم که سنشان 2 سال 3 ماهشان است قل اول خیلی عصبانی رفتار میکنه اگر چیزی
پسرم 13 ماهش هست و اول دیماه امسال زندگیش رو با ما شروع کرد. متاسفانه خوب
این ایمیل را دریافت کرده و حتما جوابش را برام ارسال کنید خیلی خیلی سپاسگزارم
راجع به اسم اندامهای تناسلی می پرس
نباشید من یه پسر 4 سال ونیم دارم که یک سال ونیم مهد میره، چن ماهه خیلی
که مرتب حرفای نامربوط می زنه همه چی رو به هم می بافه در حالیکه توی خونه
بررسی شیوع انواع اختلال شخصیت قبل از بیماری افسردگی اساسی در بیماران بستری شده در بیمارستان فارابی در سالهای 75-77
هیرسوتیسم
بررسی تعیین وضعیت شغلی معتادین به مواد مخدر بستری شده در بیمارستان فارابی در طی سالهای 1376 تا 1377
توصیف علایم کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به آسیت ناشی از سل و یا بدخیمی در بیمارستان‌های امام خمینی و طالقانی کرمانشاه طی سالهای 7
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری کک و مک در بیماران مراجعه کننده به بخش تخصصی پوست در چهار اول سال 77
بررسی تغییرات ESR در بیماران عفونی بستری در بیمارستان سینا کرمانشاه طی سالهای 1374 لغایت 1376
بررسی نتایج حاصل سونوگرافی کلیه در تشخیص اسکارکلیوی در مقایسه با اسکن DMSA در بیمارانی که با UTI در بخش نفرولوژی بیمارستان رازی کرمانشاه بستری
بررسی اپیدمیولوژیک پنجساله تومورهای مغزی در بیمارستان طالقانی کرمانشاه (1372-1376)
بررسی نتیجه آسیب‌شناسی آسپیراسیون‌ها و بیوپسی‌های مغز استخوان انجام شده در سالهای 76 و 75 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی کرمانشاه و مطابقت ن
بررسی بیماران اسکلرودرما (SS) که در طی سالهای 1371 تا 1376 در مراکز آم‌وزشی درمانی امام خمینی ره و طالقانی کرمانشاه گردیده‌اند

دارم سه سال و پنج ماهه بسیارباهوش وبازی گوش باهم سن وسال های خودش به سختی
سلام.فرزند پسری دارم سه سال و پنج ماهه بسیارباهوش وبازی گوش باهم سن وسال های خودش به سختی کنار میایداسباب بازی هایشان رابرمیدارد وسایلش رابه سمتشان پرتاب میکند ومیخواهد همه مطیع او باشند وقتی هم ، که همبازی هایش میروندگریه میکند که چرارفتند ومیخواهد با آنهابازی کنددرخانه که تنهاست به ندرت بااسباب بازی هایش بازی میکند بیشترخانه رابه هم میریزد یابالای کابنت میرودودست به وسایل خطرناک میزند به طوری که مدام بانکن.نکن های من مواجه میشود اگرشخصی به خانه مابیایدخیلی بیشتر اذیت وآزارمیکند به صورتی که اکثریت زودخسته میشوندومیروند وبازگریه میکند که چرارفتندحتی وقتی در حال صحبت با تلفن هم هستم همین کار ها و رفتار را دارد . شما راهنمایی بفرمایید چگونه می توانم و باید عمل کنم تا فرزند خوب و سالمی تربیت کنم

پاسخ :
با سلام

عزیز..دخترم کلاس اول ابتدایی..باهیچ کس همکلاسیاش دوست نیس...همیشه تنهاس...زنگای
در نظم آموزی اقتدار والدین نکته بسیار مهمی هست .


ای دارم که ۷،۸ماهی میشه ازپوشک گرفتم البته بانشکلات فراوان تاراه بیفته
کودک شما باید بداند که به والدین خود احترام بگذارد و این امکان ندارد مگر اینکه شما تردید خود را کنار بگذارید .کاری که کودک شما  با توجه به مرحله رشدی او انجام میدهد  یا درست هست یا غلط ، حد فاصلی این بین وجود ندارد و این شما هستید که این مسئله را تشخیص می دهید .کودک شما باید این نکته را به خوبی بداند که هم اندازه و هم سن پدر و مادر نیست .


یه پسر18ماهه دارم که در بازی با کودکان دچار مشکل است در واقع وقتی چیزی
همینطور اقتدارش هم به اندازه اونها نیست .


نباشی..پسرم پانزده سالشه دوساله بدجورسرکش ولجبازشده...اوایل ی دوست داشت
البته با بزرگ شدنش این فاصله کم و کمتر می شود .


ای دارم که به شدت زود عصبی میشه و جیغ میکشه بیشتر اوقات از وضعیتش ناراحته وقتی
همینطور داد زدن و فریاد کشیدن از مواردی هست که شدیدا اقتدار شما را کاهش می دهد .


خیلی مقاومت نسبت به دستشویی رفتن نشان می دهد. برچسب زدن به دستشویی، اسباب
البته به یاد داشته باشید اگر سخت گیری از حدی فراتر رود بچه ها سر کشی می نمايند و ممکن هست برای امنیت خود حتی به دروغ گویی و پنهان کاری پناه ببرند.


ماهه ای دارم .با علم به اینكه در این سن كودك نیازهای خود را با گریه اعلام
هنگامی که کودک خواسته ای دارد،ابتدا به کودک اجازه دهید تقاضا کند، سپس خواسته اش را  طبق این فرمول اجابت کنید.


و از صبح تا ظهر سرکارم. پسری دو سال و سه ماهه دارم که با کوچکترین صدا از
به این فرمول توجه کنید : اول نیاز بعد تلاش کودک و انجام کارهایی که والدین میخواهند وکسب امتیاز سپس رسیدن به  خواسته بر پايه امتیازهای کسب شده.دلسوزی والدین عاملی هست که اجازه نمی دهد این برنامه به خوبی اجراشود.

بنابراین اگر برای مثال مسواک زد یک امتیاز میگیرد و این امتیازات با هم جمع میشوند تا بتواند با اونها چیزی را تهیه کند.

البته به شرطی که خرید وسایل غیر ضروری ،تنقلات و وسایل شخصی برای او کاملا قطع شده باشد .

در ضمن به یاد داشته باشید که برای بچه جملات امری مثبت و منفی تفاوت ندارد برای مثال به گاز دست بزن با جمله به گاز دست نزن تفاوتی ندارد و هر دو بچه را ترغیب میکند این کار را اجرا کند بنابراین بجای نکن، نزن، دست نزن و ....

باید کاری را که مایل هستید اجرا کند (نه کاری را که میخواهید انجام ندهد) به او بگویید.

در مهمانی در جمع هم بهتر هست ترجیحا از روش بیتوجهی و بی اعتنایی به حرکات و فرموده های او هستفاده کنید و این بتوجهی تا حذف رفتار مورد نظر ادامه دهید

50 out of 100 based on 55 user ratings 1180 reviews

در مورد مسائل زناشوئی چگونه باید پاسخ داد - از كارشناس محترم تقاضا دارم
دارم امروز در تاریخ گذشته سرچ گوگل گوشی همراهم دیدم که زنان لخت رو تایپ
نباشید خدمت شما من یه دختر هفده ساله هستم ویه مشکلی دارم که دارع دیوونم
های پرورش کودک دوزبانه چیست منظورم اصلا آموزش نیست صرفا دیدن کارتون و
نو من یه دختر 3 ساله دارم که بسیار دقیق و کنجکاوه. ما در نزدیکی خانواده
مبتلا به وسواس در نجاست و پاکی هستم و از انجا که به پزشک روانشناس مراجعه
بررسی منحنی طبیعی و محاسبه دامنه طبیعی دور سر، قد، وزن نوزدان تازه متولد شده در کرمانشاه
بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی و گزارش موارد مقاوم به کلرامفنیکل در 100 بیمار تب تیفوئیدی بستری در مراکز آموزشی درمانی شهید فهمیده و بیمارست
بررسی نتایج عمل جراحی ویترکتومی عمیق در فاصله سالهای 74-75 در بخش چشم بیمارستان امام خمینی
بررسی موارد کیست هیداتید ریه در خلال سالهای 1372-77 بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیکی، بالینی و آزمایشگاهی بیماریهای عفونی در زندانیان بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه طی سالهای 1367-1376
بررسی مواد سوءتغذیه پروتئین - انرژی در اطفال 6 ماهه تا 5 ساله بستری در بیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه از سال 1376-1373
گزارش یک مرود نادر و لولوس معده بدنبال ترومادر بیمارستان امام خمینی و طالقانی
گزارش نسح نابجای پانکراس با تظاهر توده شکمی
بررسی میزان دقت روش Touch prep در تشخیص کانسر پستان در حین عمل
اکتینومایکوز و بررسی موردی اکتینومایکوز سرویکوفاسیال
*
@