آيه 63 سوره انبيا چيست؟


آيه 63 سوره انبيا چيست؟
    آيه 63 سوره انبيا چيست؟

پاسخ :


آيه 62 سوره مومنون چيست؟

1:آيه 63 سوره مومنون چيست؟

آیه 63 سوره انبیا:

"قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ"

این آیه در حزب دو جز هفده قراون مجید برنامه دارد.
سوره انبیا، سوره بیست و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 64 سوره مومنون چيست؟
این سوره مکی هست و 112 آیه دارد.


آيه 65 سوره مومنون چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 66 سوره مومنون چيست؟

2:آيه 67 سوره مومنون چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 63 سوره انبیا:

"ابراهیم (در مقام احتجاج) فرمود: بلکه این کار را بزرگ اونها کرده هست، شما از این بتان سؤال کنید اگر سخن می‌گویند."

این آیه در حزب دو جز هفده قراون مجید برنامه دارد.
سوره انبیا، سوره بیست و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 68 سوره مومنون چيست؟
این سوره مکی هست و 112 آیه دارد.


آيه 69 سوره مومنون چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 63 سوره انبیا:

"e said: "Nay, this was done by - this is their biggest one! ask them, if they can speak intelligently!""پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


90 out of 100 based on 80 user ratings 1230 reviews

@