آيه 75 سوره فرقان چيست؟


آيه 75 سوره فرقان چيست؟
    آيه 75 سوره فرقان چيست؟

پاسخ :


آيه 186 سوره شعرا چيست؟

1:آيه 187 سوره شعرا چيست؟

آیه 75 سوره فرقان:

"أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا"

این آیه در حزب یک جز نوزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره فرقان، سوره بیست و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 188 سوره شعرا چيست؟
این سوره مکی هست و 77 آیه دارد.


آيه 189 سوره شعرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 190 سوره شعرا چيست؟

2:آيه 191 سوره شعرا چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 75 سوره فرقان:

"چنین بندگان را به پاداش صبرشان (در راه عبادت)، عالی غرفه‌های جنّت و قصرهای بهشتی دهند و در اونجا با تحیّت و سلام روبرو شوند."

این آیه در حزب یک جز نوزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره فرقان، سوره بیست و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 192 سوره شعرا چيست؟
این سوره مکی هست و 77 آیه دارد.


آيه 193 سوره شعرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 75 سوره فرقان:

"hose are the ones who will be rewarded with the highest place in heaven, because of their patient constancy: therein shall they be met with salutations and peace,"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


78 out of 100 based on 68 user ratings 318 reviews

@