آيه 14 سوره شعرا چيست؟


آيه 14 سوره شعرا چيست؟
    آيه 14 سوره شعرا چيست؟

پاسخ :


آيه 202 سوره شعرا چيست؟

1:آيه 203 سوره شعرا چيست؟

آیه 14 سوره شعرا:

"وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ"

این آیه در حزب دو جز نوزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره شعرا، سوره بیست و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 204 سوره شعرا چيست؟
این سوره مکی هست و 227 آیه دارد.


آيه 205 سوره شعرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 206 سوره شعرا چيست؟

2:آيه 207 سوره شعرا چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 14 سوره شعرا:

"و بر من از این قوم (قبطی) گناهی هست که می‌ترسم به قتلم رسانند."

این آیه در حزب دو جز نوزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره شعرا، سوره بیست و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 208 سوره شعرا چيست؟
این سوره مکی هست و 227 آیه دارد.


آيه 209 سوره شعرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 14 سوره شعرا:

""nd (further), they have a charge of crime against me; and I fear they may slay me.""پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews

@