چرا ما نماز می خوانیم؟ مگر خدا به نماز ما نیاز داشته که نماز خواندن را واجب کرده است؟


چرا ما نماز می خوانیم؟ مگر خدا به نماز ما نیاز داشته که نماز خواندن را واجب کرده است؟
    چرا ما نماز می خوانیم؟ مگر خدا به نماز ما نیاز داشته که نماز خواندن را واجب کرده است؟

پاسخ :


اگر بعد از رحلت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) مردم با حضرت علی (علیه السلام) بیعت می کردند

1:شرایط قطع ید سارقان را بگویید.

نماز داراى جایگاه ویژه‏اى در ادیان الهى هست و در طول تاریخ تمامى پیامبران و پیروان اونها سفارش به نماز شده‏اند.


تکلیف جوانی که در سن بروز مشکل نیاز جنسی بوده و امکان و شرایط ازدواج را نداشته همچنین
اما چرا نماز؟ اسلام و قراون داراى سیستمى ترتیبى جهت نیل آدمى به مراتب کمال هست که از جمله اونها اقامه نماز مى‏باشد.


آیا در تقسیم ارث اولویت بندی وجود دارد؟ اگر مردی بمیرد و ابتدائا بخواهم دیون او را برداریم
محور تربیت و تعالى انسان در مکتب اسلام، با توجه به خداوند و در نظر گرفتن موقعیت او و نیز جایگاه خود انسان میسّر هست.


در دوران نامزدی تا فرا رسیدن ازدواج و مراسم عروسی من یا خانم باید چه کارهایی انجام دهیم
این توجه با نماز حاصل مى‏شود.


اگر همسر من قبل از ازدواج در مکانی در حال کار کردن باشد آیا بعد از ازدواج من باید مانع
نماز و نه هیچ عبادت دیگرى، براى خداوند سودى به همراه ندارد و اگر هیچ کس در تمامى هستى سر بر آستان او نساید، بر دامن کبریایى او گردى نمى‏نشیند.


روابط دو همسر بعد از ازدواج با دوستان و رفیقانش تا چه اندازه باید باشد آیا باید با دوستانشان
ولى غفلت انسان از خداوند، زمینه سقوط وى به پست‏ترین درجات را فراهم مى‏کند.


اگر کسی در زندگی ما دخالتی کند چگونه با وی برخورد کنیم تا ناراحتی و کینه ای پیش نیاید؟
حال اون که یاد خداوند او را بر طریق مستقیم نگاه مى‏دارد و در طوفان حوادث زندگى و فراز و نشیب اون دست او را مى‏گیرد.

اگر بخواهیم نقش نماز را در طول زندگى به چیزى تشبیه کنیم، باید بگوییم: نماز همانند چراغ‏هایى نورانى در مسیرى تاریک و ظلمانى و پیچ در پیچ هست که انسان را به پیمودن راه اصلى و منحرف نگشتن و اسیر غول بیابان نشدن دعوت مى‏کند.

این چراغ‏ها باید همواره روشن باشد وگرنه آدمى ممکن هست در مرحله‏اى به بیغوله‏اى بیفتد و چه بسا بازگشت از اون میسر نباشد.

فلسفه اصلى نماز و دیگر عبادات همین هست.

بدون نماز و عبادت انسان تربیت نمى‏شود و توان لازم را براى پیمودن راه کمال نمى‏یابد.نـمـاز موجب یاد خداست: یاد خدا بهترین وسیله براى خویشتن دارى و کنترل غرایز سرکش و جلوگیرى از روح طغیان هست .

نمازگزار همواره به یاد خدا مى باشد , خدایى که از تمام کارهاى کوچک وبزرگ ما آگاه هست , خدایى که از اونچه در زوایاى روان ما وجود دارد و یا ازاندیشه ما مى گذرد , مطلع و با خبر هست و کـمـترین اثر یاد خدا این هست که به خودکامگى انسان و هوسهاى وى اعتدال مى بخشد , چنان که غـفلت از یاد خدا و بى خبرى از پاداشها و کیفرهاى او، موجب تیرگى عقل و خرد و کم فروغى اون مى شود .

انـسـان غـافـل از خـدا در عـاقبت اعمال و کردار خود نمى اندیشد و براى ارضاى تمایلات و غرایز سـرکـش خـود حد و مرزى را نمى شناسد و این نماز هست که او را در شبانه روزپنج بار به یاد خدا مى اندازد و تیرگى غفلت را از روح و روانش پاک مى سازد .

به راستى , انسان که پایه حکومت غرایز در کانون وجود او مستحکم هست , بهترین راه براى کنترل غرایز و خواستهاى مرز نشناس او همان یاد خدا , یاد کیفرهاى خطاکاران و حسابهاى دقیق و اشتباه ناپذیر اون مى باشد .

از این نظر قراون یکى ازاسرار نماز را یاد خدا معرفى مى کند : اقم الصلوه لذکرى نماز را براى یاد مـن بـپـا دار(سوره طه , آیه 14).


البته اونچه فرموده شد صرفا ترسیم کلى از مسائل بود.

براى پى‏بردن به عمق هر یک از موارد فوق، باید به سیرى فکرى در اون پرداخت و در این زمینه از پرسش، مطالعه و تفکر مداوم سود برد.براى این منظور کتاب‏هاى ذیل معرفى مى‏شود: 1 ـ اثبات وجود خدا, جمعى از دانشمندان 2 ـ فروغ هدایت, مترجم : على دوانى 3 ـ اصول دین, شهید دستغیب 4 ـ طرح علمى اصول اسلام, عطایى 5 ـ پیامبر شناسى, مکارم شیرازى 6 ـ خدا و پیامبران, جعفر سبحانى 7 ـ پیامبر امى, شهید مرتضى مطهرى 8 ـ مقدمه‏اى بر جهان‏بینى اسلامى, شهید مرتضى مطهرى 9 ـ خاتمیت, شهید مرتضى مطهرى و جواب به پرسشهاى مذهبى، مکارم شیرازى - ناصر و جعفر سبحانى

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 3 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:54 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 45 user ratings 820 reviews

@