آیا مرد مجاز است از زن خود بخواهد آلت جنسی اش را در دهانش قرار دهد در صورتی که زن مایل


آیا مرد مجاز است از زن خود بخواهد آلت جنسی اش را در دهانش قرار دهد در صورتی که زن مایل
    آیا مرد مجاز است از زن خود بخواهد آلت جنسی اش را در دهانش برنامه دهد در صورتی که زن مایل به اینکار نباشد؟

پاسخ :


آیا خواندن آیه 24 سوره نساء برای محرمیت بین دو نفر از لحاظ شرعی درست می باشد؟

1:اینجانب با مبلغ پانزده میلیون تومان که ده میلیون تومان آن وام بانک ملی می باشد خانهپوشش کف و روی پا و نیز کف و پشت دست برای زنان دربرابر مردان غریبه چیست؟ پوشش کف و روی
در اینگونه موارد بهتر هست بدانید زن و شوهر هرگونه لذتی می توانند از هم ببرند ولی منی نجس و خوردن ان حرام هست .


من دانشجوی سال اول هستم. نیاز روحی من ایجاب می کند ازدواج کنم زیرا در روستایمان بیشتر
البته باید سعی کنید در روابط زناشویی مسائل بهداشتی را رعایت نمایید که خدای ناکرده دچار مشکلات بعدی نشوید زیرا.


من در جایی شنیده ام که آقای خامنه ای گفته است هر کس که از رساله من پیروی می کند می تواند
این اعمال که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب دارد، برای حفظ شان و شخصیت یک انسان مسلمان و مومن مناسب نیست البته مرد نمی تواند بدون رضایت زوجه او را مجبور به این گونه امور بنماید.

لطفا وظیفه شخص وسواس را بگویید و با این که تلاش کردم نتوانستم به طور کامل وسواسی را
در این مورد می توانید کتاب ازدواج مکتب انسان ساز به قلم شهید دکتر پاک نژاد و بهداشت ازدواج دکتر صانعی را مطالعه فرمایید.

شنیدم برای هر دختر 3 خواستکًار می آید و اکًر رد کند دیکًر تقصیر خودش بوده اکًر خواستکًاری


برگرفته از پرسمان


در قرآن داریم هر رنجی که به شما می رسد از جانب خود شماست و نتیجه اعمال خودتان است. در
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 12:09 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


68 out of 100 based on 33 user ratings 58 reviews

@