من قصد ازدواج با خواهر دوستم را دارم .اما زمانی که دبیرستان بودیم با دوستم عهد برادری


من قصد ازدواج با خواهر دوستم را دارم .اما زمانی که دبیرستان بودیم با دوستم عهد برادری
    من قصد ازدواج با خواهر دوستم را دارم .اما زمانی که دبیرستان بودیم با دوستم عهد برادری بستم .اما صیغه برادری نخواندیم. آیا می توانم با خواهر او ازدواج کنم؟ در صورت امکان از آقای جوادی آملی استفتاء شود.

پاسخ :


منظور از حب دنیا چیست و چگونه می توان بر آن غلبه کرد؟

1:پسری هستم 26 ساله مدت 6 ماهه که ازدواج کردم و در حال حاضر نامزد هستم و و فعلا خانم بنده

تنها ثمره و فایده صیغه عقد اخوت, شرکت دادن یکدیگر در دعا و شفاعت در آخرت هست و هیچ گونه اثر وضعی و تکلیفی دیگری ندارد.


طرز تفکر مشرق زمین با مغرب زمین؟
وهیچ مانعی برای ازدواج شما ایجاد نمی کند

برگرفته از پرسمان


نیاز به اطلاعاتی در زمینه تأثیرات روانی دوستی و دوستی از نگاه روان شناسی دارم. اگر لطف
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 02:58 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 45 user ratings 70 reviews

من از خدا یا جهنم نمی ترسم و به بهشت هم آن چنان که می گویند علاقه ای ندارم و فکر می کنم
لطفا در مورد دلیل اختلاف رکعت نماز بین شیعه و سنی و اینکه این اختلاف از چه زمانی و چگونه
بیدار کردن شخص برای ادای نماز صبح ایا اشکال شرعی دارد؟ من همیشه با خانمم سر این مو ضوع
اگر مثلا پدر یا مادر کسی از دنیا برود و یکی از فرزندان قسمتی از مال او را که دیگر فرزندان
هزینه خواندن نماز قضا و گرفتن روزه برای یکسال برای شخصی از دنیا رفته است چقدر است؟ و
مفهوم استعمار چیست؟
مفهوم استثمار چیست؟
این که می گویند ترس از جنود ابلیس است یعنی چه؟
آیا حدود الهی همان قوانین الهی است یا با هم فرق دارد؟
ابوالهول که بود؟
ASP.NET Authenticate Using [Authorize]
Can you enable [Authorize] for controller but disable it for a single action?
How do I find out the name of the current controller/action/view?
Why do I get the “method has no supported translation to SQL” error?
MVC Javascript error
ASP.NET MVC: How to Route Search Term with . (Period) at the end
Master Page Error on New MVC Project
How do I continue working on the server after returning a response with ASP.NET? (WebForms and MVC)
Is .NET MVC must learn technology? [closed]
Using a Base Controller for obtaining Common ViewData
*
@