آیا بالای تخت نماز خواندن اشکال دارد؟


آیا بالای تخت نماز خواندن اشکال دارد؟
    آیا بالای تخت نماز خواندن اشکال دارد؟

پاسخ :


اعضای شورای نگهبان چند نفر هستند و چگونه انتخاب می شوند وظیفه آنها طبق قانون اساسی

1:اعضای مجلس خبرگان چند نفر هستند و چگونه انتخاب می شوند وظیفه آنها طبق قانون اساسی چیست؟

همه مراجع: اگر هنگام نماز، تخت حرکت زیادى نداشته و بدن در موقع قرائت و ذکر روى اون آرام باشد، نماز صحیح هست.توضیح‏المسائل مراجع، م 880.

برگرفته از پرسمان


اعضای شورای انقلاب چه کسانی بودند چگونه انتخاب شدند وظیفه آنها چه بود؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 03:55 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 766 reviews

وظایف رهبری و دایره اختیارات او طبق قانون چیست؟
یک شخص برای انتساب به مقام رهبری باید چه شرایطی را دارا باشد؟
یک شخص برای برای نامزد انتخابات شورای شهر شدن طبق قانون اساسی باید چه شرایطی را دارا
جمهوری دموکراتیک اسلامی چیست؟
آیا کمونیست و مارکسیست فرق دارد؟ توضیح دهید.
شنیده ام برای اجرای حد سرقت بیش از 20 شرط وجود دارد اگر درست است شرط ها را بیان کنید.
من خیلی دچار خیال پردازی می شوم باید چه بکنم؟
آیا زن باردار می تواند روزه بگیرد؟
با وجود برداشت های گوناگون از دین و دین داری و استفاده همه آنها از متون قرآنی و روایی
نماز نخواندن آدم مسلمان چه حکمی دارد؟
آیا امام خمینی(ره) گفته اند انرژی هسته ای شیطانی است؟ توضیح دهید.
ASP.NET Authenticate Using [Authorize]
Can you enable [Authorize] for controller but disable it for a single action?
How do I find out the name of the current controller/action/view?
Why do I get the “method has no supported translation to SQL” error?
MVC Javascript error
ASP.NET MVC: How to Route Search Term with . (Period) at the end
Master Page Error on New MVC Project
How do I continue working on the server after returning a response with ASP.NET? (WebForms and MVC)
Is .NET MVC must learn technology? [closed]
Using a Base Controller for obtaining Common ViewData
*
@