کفاره روزه چقدر است؟


کفاره روزه چقدر است؟
    کفاره روزه چقدر است؟

پاسخ :


عقدی هستم شوهرم می خواهد او را با دست ارضا کنم گاهی وقت ها اعصابم خرد می شود ولی به خاطر

1:اگر کسی به رکوع رکعت اول نماز جماعت نرسد می تواند رکعت اول را خودش بخواند و برخیزد و

کفاره چند حالت دارد که عبارتند از:1- کفاره تأخیر:

آیا اساسا نفرین کردن کار صحیحی هست و آیا مثلا اگر کاسبی جنس بد به ما بفروشد یا گران یا
شخصی که قضای روزه به عهده اوست:

متولد 66 هستم. خواستگاری با شرایط عالی دارم که متولد 57 است. نظر شما چیست؟
- اگر بر اثر سهل انگاری و بدون عذر شرعی- تا ماه رمضان سال بعد تأخیر بیندازد، علاوه بر قضا نمودن اون روزه، برای هر روز(750 گرم) گندم، جو، نان و یا پول یکی از اونها را بابت کفاره به فقیر بدهد و مطمئن باشد که این پول صرف تهیه غذا می شود.


بهترین سن برای ازدواج چه سنی است؟
اما اگر این تأخیر قضای روزه، به خاطر عذری باشد که شرعا مانع صحت روزه هست- مثل مریضی در این صورت فدیه ای(کفاره ای) ندارد.(با هستفاده از سؤال803، اجوبه(چ86)، ص166)

آیا مهر در نماز بدعت است؟
2- کفاره افطار عمدی:در کفّاره افطار عمدى روزه، باید براى هر روز شصت فقیر را سیر کند (یا به هر کدام یک مد طعام بدهد) و یا دو ماه روزه بگیرد در کفّاره افطار عمدى، اگر به شصت فقیر دسترسى دارد، نمى‏تواند به هر کدام از اونها بیشتر از یک مد طعام بدهد3- کفاره افطار مریض:در کفّاره مریض، اگر بیمارى تا رمضان آینده ادامه داشته باشد، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

محدوده روابط دختر و پسر تا چه میزان باید باشد؟


آیا در نمازهای مستحبی سوره را چند مرتبه در یک رکعت می توان تکرار کرد؟
چنانچه روزه ماه رمضان را عمداً و با علم و توجه به مسئله و بدون عذر شرعی نگرفته و یا باطل کرده اید علاوه بر قضا برای هر روز کفاره نیز بر شما واجب هست و کفاره روزه عبارت از گرفتن 60 روز روزه برای هر روز که باید 31 روز اون پی در پی باشد و یا طعام دادن به 60 فقیر برای هر روز هست.
ولی کسی که حکم مسأله را نمی دانسته و نمی توانسته مسئله را یاد بگیرد, یا در حین ارتکاب اون عمل متوجه نبوده که این کار روزه را باطل کند، غیر از قضا چیز دیگری بر او واجب نیست; اما اگر در هنگام ارتکاب اون عمل مسئله را می دانسته یا احتمال می داده که ممکن هست این کار روزه را باطل می کند, علاوه بر قضای روزه , کفاره نیز بر او واجب هست.
لازم به ذکر هست که چنانچه روزه دار با کار حرامی مثل شرب خمر، زنا، لواط، خودارضایی و ...

روزه خود را باطل کند علاوه بر قضای اون روزه، بنابر احتیاط واجب کفاره جمع نیز بر او واجب می شود یعنی, برای هر یک روز روزه ای که با کار حرام ابطال کرده , باید 60 روز, روزه بگیرد که 31 روز اون پشت سر هم باشد و 60 فقیر را سیر کند; یا به هر کدام 750 گرم گندم , یا جو و یا خرما بدهد و اگر نمی تواند کفاره جمع بدهد, هر یک از دو کفاره ای را که فرموده شد باید اجرا کند (یا 60 روز, روزه یا سیر کردن 60 فقیر) (توضیح المسائل مراجع، ج 1، م1660 و 1665).
اگر کفاره روزه به هیچ وجه در توان کسى نباشد (یعنى، واقعا نمى‏تواند روزه بگیرد و اطعام کند) لازم هست هستغفار کند و هر وقت متمکن شد، کفاره را بدهد.
توجه : اگر کسی روزه خود را با حرام باطل سازد اکثر مراجع تقلید فرموده اند که بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع بپردازد ولی آیت الله خامنه ای و آیت الله سیستانی کفاره جمع را احتیاط مستحب می دانند.
همه مراجع (به جز آیات عظام خامنه‏اى، سیستانى و صافى): علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب، باید «کفاره جمع» (60 روز روزه و اطعام 60 فقیر) بپردازد.توضیح‏المسائل مراجع، م 1665؛ آیت الله نورى، توضیح‏المسائل، م 1662؛ آیت الله وحید،توضیح‏المسائل، م 1673.
آیت الله صافى: علاوه بر قضا، باید کفاره جمع (60 روز روزه و اطعام 60 فقیر) بپردازد.توضیح‏المسائل مراجع، م 1665.
آیت الله سیستانى و آیت الله خامنه‏اى: علاوه بر قضا، کفاره دارد و بنابر احتیاط مستحب کفاره جمع (60 روز روزه و اطعام 60 فقیر) بپردازد.همان، م 1665؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 785.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:44 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


56 out of 100 based on 41 user ratings 466 reviews

@