خصوصیات ابواب هفتگانه جهنم را بفرمایید و اینکه هر کدام از این درها مخصوص چه گروهی است؟


خصوصیات ابواب هفتگانه جهنم را بفرمایید و اینکه هر کدام از این درها مخصوص چه گروهی است؟
    خصوصیات ابواب هفتگانه جهنم را بفرمایید و اینکه هر کدام از این درها مخصوص چه گروهی است؟ و اصولا بیشترین و کمترین عذاب در جهنم در کجای آن واقع می شود و متعلق به چه کسانی است؟

پاسخ :


مایع سفید رنگی که قبل از خروج بول از بدن خارج شود چه حکمی دارد؟ این اتفاق خصوصا هنگامی

1:در هنگام خواب مایعی شبیه به آنچه که به هنگام تماشای صحنه های شهوت انگیز از بدن خارجخاموش کردن موبایل در حین نماز خواندن چه حکمی دارد؟


آیا عوارضی که از طریق عمل زشت استمنا پیدا می شود (مانند کمی حافظه) پس از ترک این عمل پلید


بنده در سطح اینترنت جستجو کردم اما مطالبی که درباره ارزش و اهمیت و فضیلت کار و تلاش،


از کجا میشه فهمید که برای انسان دعا نوشته اند و سحر کرده اند؟


لطفا در مورد صفات جلالیه و جمالیه توضیح بدهید؟ کتاب در مورد صفات خدا معرفی کنید.
جواب اول:

در نامه قبل، شما فرمودید که دین مسیحیت گرایش شدید انسان به سوی محسوسات است. از طرف دیگر
ابواب بهشت و دوزخ:
درآیات قراون کریم اشاراتی به ابواب بهشت و جهنم دارد و مانند:
«والملائکه یدخلون علیهم من کل باب» «جنات عدن مفتحه لهم الابواب» «ادخلو ابواب جهنم خالدین فیها» «لها سبعه ابواب لکل باب منهم جز مقسوم»
مرحوم ملا صدرا در کتاب نفیس حکمت متعالی ج 9 در فصل 26 ص 330 بحثی راجع به ابواب بهشت و جهنم دارد دراونجا می فرماید:(که ما با ترجمه روان وخلاصه بحث را مطر ح می کنیم)
در این که ابواب بهشت و جهنم یعنی چه؟ و چیست؟ نظرات مختلفی وجوددارد و چند قول را بیان می کند و قول اول را ترجیح می دهد.
قول اول: این ابواب مربوط به خود انسان و ا درا کات هفت گانه اوست که شامل: حواس پنج گانه و دو حس باطنی، یعنی خیال و وهم،که یکی از اونها مدرک صورت و دیگری مدرک معانی جزتبه هست.
این ابواب اگر در اطاعت و بندگی خدا به کار گرفته شود ابواب دخول به بهشتند و اگر در انقباد نفس و اطاعت شیطان باشد ابواب دخول به جهنمند.
بهشت اختصاصا باب هشتمی نیز دارد و اون باب قلب هست.
قول دوم: اون هفت باب، اعضا هفت گانه ای از بدن هستند که تکلیف به واسطه اونها به شخص می دهند
قول سوم: هفت باب جهنم: اخلاق سیئه مانند حسد و بخل و تکبر وغیر اون.

در مقابل هفت باب بهشت: اخلاق حسنه مانند حلم وکرم وشجاعت و غیر اون.
و بعید نیست که صفات واخلاق سیئه و یا حسنه 7 رکن اصلی داشته باشد و هر کدام از این ارکان شعبه هایی داشته باشد (که البته برای اخلاق حسنه 8 رکن اصلی وجود دارد)
از میان این اقوال قول اول صحیحتر هست:
هر کدام از ادراکات هفت گانه انسان در طریق خیر باشد, درهایی برای ادراک حقایق و معارف وانجام و حسنات برای او باز می شود که به واسطه اونها می تواند به ملکوت صعود کرده و داخل بهشت شود
و بالعکس ممکن هست هر کدام از ادراکات انسان دری از درهای شهوت دنیا باشد و انسان را به آتش در آخرت بکشاند
به طور خلاصه: برای هر کدام از ادراکات و مشاعر باطن و ظاهری هست،ابواب ظاهر ادراکات به دوزخ و ابواب باطن ادراکات به بهشت و یا به جایی که هستحقاق اون را داشته باشد باز می شود
وقتی که دری از درهای دوزخ بسته می شود دری از درهای بهشت باز می شود یعنی بسته شدن یکی از ابواب بهشت و یاجهنم باز شدن باب دیگری هست.
باب قلب باب هشتم:
این باب برای اهل حجاب و کفر همیشه بسته هست, و اختصاص به اهل بهشت دارد, از طریق قلب, ایمان و معرفت راه پیدا می کند و هیچگاه این طریق برای دوزخیان باز نمی شود.
به تصریح آیات توجه کنید«:ختم الله علی قلوبهم» «فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون» یعنی: بر قلوب اهل آتش مهر زده شده هست.
اما شاخه ای از آتش بر دلها مسلط می شود نه اینکه داخل شود چون این درب بر روی آتش بسته هست, همچنانکه درب بهشت بر روی کفار بسته هست.
و اونچه که خداوند در قراون راجع به ابواب هفتگانه فرموده, از ان ابواب انس و جن داخل می شوند مگر باب هشتم که اهل کفر از اون داخل نمی شوند.و باطن این درب ایمان و بندگی خداست.
و همچنانکه در حدیث شریف دارد:«حفت الجنه بالمکاره» یعنی بهشت توام و لابلای سختی هاست .قلب نیز توام و لابلای سختی هاست, باطنش رحمت و ظاهرش عذاب هست.
درآ یه شریفه« نارالله الموقده تطلع علی الافئده »همزه 6 و7 ( آتش افروخته که بر دلها مسلط شودـ نه اینکه وارد شودـ(.
منازل جهنم و درکات اون چنان هست که منازل بهشت و درجات اون هست.

شدت عذاب جهنم و منزلت اون عذابها, شعبه های کفر و فسق هست
چنانکه درجات بهشت, میزان بهره وری از نعمت ها و منازل اون شعبه های ایمان و اطاعت هست.
هر کس عمل خیری را اجرا کند همان عمل را در آخرت می بیند و هر عمل شری را اجرا کند (از لطف خداوند) گاهی اون را می بیند و گاه از او بخشیده می شود.
جواب دوم:
.می توان از منظر دیگری جواب را به گونه ای دیگر داد:
1.

جهنم مکانی هست که هفت طبقه یا هفت در دارد.

به این موضوع در سوره های حجر آیه ی 44 و نحل آیه ی 29 و زمر آیه ی 71 - 73 و موئمن آیه ی 76 اشاره گردیده هست .

اما در هیچ کدام از اونها بیان نشده که مراد ازابواب چیست ؟ مفسران پیرامون تفسیر «ًًًًًًًًًًًابواب » چهار احتمال را مطرح نموده اند.
احتمال اول: این که ابواب به معنای طبقات و درکات مختلف هست .

گواه بر این مدعا آیه ی «ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار»و آیاتی دیگر هست .

علامه ی طباطبایی در تائیید این که مراد از ابواب , طبقات و تنوع عذاب های متفاوت هست , می فرماید: «مؤید این احتمال فقره دوم آیه مورد بحث هست که می فرماید »«لکل باب منهم جزئ مقسوم» «یعنی از ایشان برای هر دری قسمتی تقسیم شده هست .

چون ظاهر اون این هست که خود جزئ, تقسیم شده بر درها هست , و این وقتی معنای صحیح می دهد که، باب ، به معنای طبقه باشد نه در ورودی », (ر.ک : علامه طباطبایی , ترجمه تفسیر المیزان , ج 12, ص 251, دفتر انتشارات اسلامی )
فخر رازی هم در تفسیر «ان المنافقین فی ...» می فرماید: «ظاهر این تعبیر قراونی این هست که جهنم دارای طبقاتی هست , و ظاهر این هست سخت ترین طبقات جهنم همان طبقه ی پایین هست , »(ر.ک.

تفسیر فخررازی , ج 11, ص 8 شاهد بر این احتمال , حدیث منقول از علی (ع ) پیرامون تفسیر آیه ی «لها سبعه ابواب » هست که می فرماید: «دوزخ دارای هفت باب , یعنی هفت طبقه هست که هر طبقه ای بالای طبقه ی دیگری می باشد.»
بعدا اون بزرگوار دست خود را روی دست دیگر نهاد و بدین وسیله طبقه بندی دوزخ را برای بینندگان مجسم نمود.

در حدیث دیگری از علی (ع ) می خوانیم که فرمود:
جهنم هفت در دارد; بعضی فوق بعضی دیگر برنامه دارد وقتی اولی پر شد دومی را پر می نمايند, اون گاه سومی را تا همه اش پر شود, (ر.ک : حویزی , تفسیر نور الثقلین , ج 3, ص 18 - 19; سیوطی , الدر المنثور, ج 4, ص 99)
احتمال دوم: این هست که ابواب , اشاره به درهای ورودی دوزخ هست همانند درهای متعددی که در ساختمان های معمولی این جهان وجود دارد.

و در واقع هفت در به کثرت وارد شوندگان اشاره می کند.

اما این فرض با توجه به روایات متعددی که در تفسیر این آیات آمده هست بعید به نظر می رسد.


احتمال سوم: را مفسرانی مانند صاحب تفسیر روح المعانی و تفسیر جامع الاحکام مطرح و نقل کرده اند بدین صورت که تعدد این درها به لحاظ تعدد گروه های مختلفی هست که از اونها وارد می شوند.

قائلین به این احتمال به حدیث ذیل تمسک و هستشهاد نموده اند که : در اول، ویژه مسلمانان موحد گنهکار, و در دوم، از اون یهود, و در سوم، از اون مسیحیت , و در چهارم، مخصوص ستاره پرستان , و در پنجم، از اون مجوس , و در ششم، از اون مشرکان , و آخرین در ،مخصوص منافقان هست , (ر.ک : روح المعانی , ج 14, ص 48; جامع الاحکام , ج 5, ص 3646 به نقل از پیام قراون )
احتمال چهارم: این هست که این درها اشاره به اعمال و گناهان مختلفی هست که انسان را به دوزخ می کشاند.

گواه این احتمال هم اولا مقابله ای هست که با درهای بهشت وجود دارد مثل باب المجاهدین که در بهشت هست .

ثانیا روایاتی هست که نشان می دهد که از بعضی از درهای جهنم فرعون و هامان و قارون , و از بعضی مشرکان , و از بعضی دشمنان خاندان پیامبر(ص ) وارد می شوند.

این ها نیز دلیل رابطه درهای جهنم با گناهان مختلف هست , (ر.ک : آیت الله مکارم شیرازی و همکاران , پیام قراون , ج 6, ص 218.)
قراون می فرماید: «وَإِنَّ جَهنَّم لَمَوعِدهم أَجمَعین لَها سَبْعه أَبواب لِکُل باب مِنْهم جِزء مَقْسوم» (حجر/43 – 44 )
در برخی روایات این هفت در اشاره به هفت طبقه دوزخ هست و گویا هر طبقه ای برای خود در ویژه ای دارد.

از این رو در روایتی از حضرت باقر(ع) ذیل آیه فوق آمده هست، حق تعالی جهنم را هفت طبقه آفریده و هر طبقه نام ویژه ای دارد:
1 – جحیم: اهل این طبقه بر سنگی آتشین می ایستند و مغز سرشان چونان دیگ جوشان می جوشد.
2 – لظی: «کَلّا إِنَّها لَظی نَزاعه لِلشَّوی تَدعوُا مَن أَدْبر وتَولّی وجَمع فَأَوعی» معارج/15 – 18 .


3 – سقر: «وَما أَدریک ما سَقَر لاتُبْقی ولاتَذَر لَوّاحَه لِلبَشر عَلَیها تِسْعَه عَشَر» مدثر/27 – 30 ،
4 – الحطمه: در هم کوبنده و خرد نماينده و شراره های اون چونان قصر هست: «إِنَّما تَرمی بِشَرَر کَالقَصِر کَأَنّه جَمالتٌ صُفْرٌ» مرسلات/32 – 33 .

این آتش واردشوندگان به اون را مانند سرمه در هم می کوبد و خرد می کند.

اما جان انسان نمی میرد، و هر بار که بدن مانند سرمه گشت دوباره به حال اول باز می گردد تا به عذاب جدید معذب شود.
5 – هاویه: اونگاه که در آتش سقوط کند گوید: ای مالک دوزخ به فریاد ما برس در این گاه ظرفی از جنس مس گداخته (ظر مسین در حرارت گزاری مؤثرتر از برخی فلزات هست) پر از آتش و چرک و کثافت که از پوست بدن هاشان انباشته شده به اونان خواهد داد و چون بیاشامند گوشت صورت هایشان از شدت حرارت در اون خواهد ریخت.


6 – السعیر: یعنی آتش فروزان.

این طبقه دارای سیصد سرا پرده آتشین و در هر یک سیصد کاخ آتشین، و در هر یک سیصد اطاق آتش هست که در هر یک از این اتاق ها سیصد گونه عذاب غیر آتش همچون مارهای آشتین، عقرب ها، غل و زنجیرهای آشتین وجود دارد.

از این رو می فرماید: «إِنّا اَعْتَدنا لِلکافِرین سَلاسِلَا وأَغلالا وسَعیرا».

انسان4
7 – جهنم: در این دوزخ چاهی هست به نام فلق که وقتی باز شود جهنم شعله ور می گردد.

در وسط جهنم کوهی هست به نام «صعود» از جنس مس گداخته و آتشین.

در دامنه این کوه بیابانی هست از مس آب شده و اطراف این کوه جاری هست و شدیدترین آتش را جهت عذاب داراست.

(بحار 8/289، نورالثقلین 3/17، ح 60.)برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:18 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


68 out of 100 based on 53 user ratings 778 reviews

اگر در هنگام سجده موی سر با مهر نماز تماس داشته باشد آیا اشکال دارد؟
می خواستم از شما سؤال کنم که وظیفه ما در قبال جنایاتی که بر مسملین در کشورهای اسلامی
آیا پیش بینی امتیازی برای امت پیامبر خاتم(ص) به عنوان امتنان نوعی تبعیض بی عدالتی از
چرا طلبه ها از خدمت سربازی معافند؟ در حالی که تمام اقشار جامعه از تحصیلکرده های نخبه
سرنوشت حیوانات بعد از مرگ چیست؟ با مرگ آنها همه چیز تمام می شود یا برای آنها هم به نوعی
من تا سن 18 سالگی به دلایل مختلفی که خودم هم مقصر نبودم ختنه نشده بودم. کفاره و قضای نمازها
ASP.NET Authenticate Using [Authorize]
Can you enable [Authorize] for controller but disable it for a single action?
How do I find out the name of the current controller/action/view?
Why do I get the “method has no supported translation to SQL” error?
MVC Javascript error
ASP.NET MVC: How to Route Search Term with . (Period) at the end
Master Page Error on New MVC Project
How do I continue working on the server after returning a response with ASP.NET? (WebForms and MVC)
Is .NET MVC must learn technology? [closed]
Using a Base Controller for obtaining Common ViewData
*
@